Partner Martin
Dančišin

V Glatzová & Co. od roku 2009

Špecializácia
  • reštrukturalizácia a insolventnosť
  • nehnuteľnosti
  • bankovníctvo a finančníctvo
  • sporová agenda

Špecializácia

reštrukturalizácia a insolventnosť
nehnuteľnosti
bankovníctvo a finančníctvo
sporová agenda

Vzdelanie

Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Plzeň, absolvoval 2000, doktorát 2001)

Zahraničné stáže

Hengeler Mueller (Londýn, 2008)

Prax

2001-2003
Ürge & Černohlávek (Praha)
2000-2001
JUDr. Jiří Pánek (České Budějovice )

Členstvo

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
angličtina

Kontaktujte ma