Advokát Mgr. Mariana
Koníková

V Glatzová & Co. od roku 2020

Špecializácia
  • všeobecné obchodno-právne služby
  • sporová agenda
  • právo hospodárskej súťaže
  • pracovné právo

Vzdelanie

(Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009-2014)

Prax

september 2020 - súčasnosť
Glatzova & Co. (Advokát)
marec 2019 – august 2020
Glatzova & Co. (Advokátska koncipientka )
júl 2014 – február 2019
Giese & Partner s.r.o., organizační složka (Advokátska koncipientka )

Členstvo

Člen Slovenskej advokátskej komory

Jazyky

Slovenčina
Angličtina
Nemčina

Kontaktujte ma