Partner Libor
Němec

V Glatzová & Co. od roku 2010

Špecializácia
  • bankovníctvo a finančníctvo
  • sporová agenda
  • regulácia finančných služieb
  • reštrukturalizácia & insolvencia

Špecializácia

bankovníctvo a finančníctvo
sporová agenda
regulácia finančných služieb
reštrukturalizácia & insolvencia

Vzdelanie

Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Praha, absolvoval 2003, rigorózna skúška 2005, doktorandské štúdium 2012)

Prax

2007-2010
Clifford Chance LLP (Praha)
2006-2007
právnik legislatívneho a právneho odboru Českej národnej banky (Praha)
2004-2006
právnik legislatívneho a právneho odboru Komisie pre cenné papiere (Praha)
2005-2007
podpredseda správnej rady Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi (Praha)
2005-2006
tajomník prezídia Komisie pre cenné papiere (Praha)

Členstvo

Česká advokátska komora
Rozkladová komisia ČNB (2007-2018)

Jazyky

čeština
angličtina a čiastočne nemčina

Kontaktujte ma