Kdy jsou ještě náklady na právní zastoupení ve sporu advokátem „účelně“ vynaloženy?“

Späť na výpis

V únoru tohoto roku vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, ve kterém se vyjádřil k otázce, kdy zastoupení advokátem jde nad rámec účelně vynaložených nákladů řízení a představuje zneužití práva.


aktuálne

všetky publikácie
CZ
SK
publikácie

K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní…