Vedúci advokát Mgr. Jarmila
Tornová

V Glatzová & Co. od roku 2012

Špecializácia
  • bankovníctvo a finančníctvo
  • všeobecné obchodnoprávne služby

Špecializácia

bankovníctvo a finančníctvo
všeobecné obchodnoprávne služby

Vzdelanie

Právnická fakulta Masarykovej univerzity (Brno, 2012)
Právnická fakulta University of Glasgow (Glasgow, Velká Británie, 2009 – 2010)

Prax

2011 –2012
Allen & Overy

Jazyky

Čeština
Angličtina
Nemčina

Kontaktujte ma