Global Legal Insights to: Banking Regulation 2019

Späť na výpis

Společně s právními experty z celkem 28 zemí světa se JUDr. Libor Němec, Ph.D. a Mgr. Jarmila Tornová podíleli na mezinárodní publikaci Global Legal Insights to: Banking Regulation 2019. Jejich kapitola popisuje současný rámec bankovní regulace v České republice. Šestá edice spojuje názory významných osobností z oblasti bankovnictví napříč světem, kteří detailně rozebírají situace v jednotlivých státech. V té české se dozvíte například vše od přehledu klíčových předpisů, přes aktuální regulatorní témata a recentní vývoj v oblasti bankovní regulace a nejen to.


aktuálne

všetky publikácie
CZ
SK
publikácie

K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní…