DEAL MONITOR SK 2/2019

Späť na výpis

Tím Veroniky Pázmányovej, vedúcej bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie Glatzová & Co. poskytoval v spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Hengeler Mueller právne poradenstvo na slovenskej časti akvizície kanadského poskytovateľa služieb v oblasti informačných technológií Syntax a súkromného investora Novacap pri nadobudnutí podielu v rodinnej IT spoločnosti Freudenberg. Freudenberg IT Group je so svojim sídlom vo Weinheimu a vďaka pridruženým spoločnostiam v US, Číne, Mexiku a na Slovensku svetovým lídrom v oblasti riadených IT služieb pre strednodobý výrobný priemysel, zahŕňajúci všetky moderné systémy SAP. Práca zahŕňala právny audit spoločnosti ako aj vypracovanie a negociácie transakčnej dokumentácie. Transakcia sa pohybuje v celkovej čiastke vyše 300 mil. EUR a jej dokončenie podlieha štandardným podmienkam.


aktuálne

všetky tlačové správy
tlačové správy

DEAL MONITOR 4/2019

Tým kanceláře Glatzová & Co., pod vedením partnera Jana Veselého, poskytoval právní poradenství ČSOB při vytvoření společného podniku s Mall Group. Společný podnik pod značkou MallPay již dnes…

CZ
SK
tlačové správy

DEAL MONITOR 3/2019

Partneři kanceláře Vladimíra Glatzová a Jan Veselý poskytli komplexní právní poradenství Davidu Rusňákovi při prodeji 35% podílu v investiční skupině DRFG společnosti PVF Invest, kterou ovládají top…

tlačové správy

DEAL MONITOR 1/2019

Týmy pod vedením partnerů Vladimíry Glatzové a Libora Němce z kanceláře Glatzová & Co. poskytovaly komplexní právní poradenství společnosti DFRG Real Estate při akvizici a zajištění financování tří…