Čo musím mať pripravené pre prípad kontroly z Inšpektorátu práce?

Späť na výpis

Poznáte svoje práva a povinnosti, keď k vám na pracovisko zavítajú inšpektori práce?


aktuálne

všetky publikácie
CZ
SK
publikácie

K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní…