Čo je nové v ekonomických opatreniach? Ako bude fungovať „Prvá pomoc+“?

Späť na výpis

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že väčšina poskytovanej pomoci sa tak pre zamestnávateľov ako aj SZČO oproti jari zvyšuje o 50%. Zvýšené príspevky pritom bude možné žiadať za október spätne a po novom je povolená i kumulácia viacerých príspevkov, a to vrátane kompenzácie za nájom a novo-predstavených príspevkov pre kultúru a cestovný ruch, kde bude možná kumulácia príspevkov v reakcii na špecifiká týchto profesií. Poskytovanie príspevkov sa pritom predĺži až do marca 2021.


aktuálne

všetky publikácie
CZ
SK
publikácie

K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní…