Brexit bez dohody a činnost britských finančních institucí v České republice

Späť na výpis

Podle rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584[1] uplyne dne 31. října 2019 lhůta, kdy má podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU dojít k tzv. brexitu, tj. vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU má přitom vystupující členský stát uzavřít s EU dohodu o podmínkách jeho vystoupení. S ohledem na politickou situaci jak ve Spojeném království, tak i v samotné EU je však v současnosti reálnou možností také tzv. no-deal brexit, tj. vystoupení Spojeného království z EU bez uzavření dohody podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Brexit bez dohody by měl zásadní dopady na činnost britských podniků působících v České republice, a to zejména finančních institucí působících v České republice na základě tzv. jednotného evropského pasu.


aktuálne

všetky publikácie
CZ
SK
publikácie

K přípustnosti podmínění smluvní pokuty

Smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu, jehož primárním účelem je donutit dlužníka pod pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění dluhu.[1] Ujednáním smluvní pokuty dochází k posílení právní…