Nové povinnosti bank podle zákona o kybernetické bezpečnosti

zpět na výpis

Mgr. et Mgr. Filip Murár pro epravo.cz: Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti („Zákon“), upravuje již od roku 2015 povinnosti některých orgánů a osob, zejména provozovatelů sítí elektronických komunikací, v oblasti předcházení kybernetickým bezpečnostním hrozbám. Dne 14. července 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 205/2017 Sb. publikována novela Zákona („Novela“), jež je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii a v jejímž důsledku se budou s účinností od 1. srpna 2018 povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti nově vztahovat na široké spektrum Zákonem dosud neregulovaných soukromoprávních subjektů, včetně bank. Jaké tedy budou nové povinnosti bank a za jakých podmínek se bude na banky vztahovat nová regulace?


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Dawn raid aneb na co si dát za úsvitu pozor

Mgr. Michael Mráček pro epravo.cz: Hrozba tzv. dawn raidu, tedy místního šetření provedeného v obchodních a případně i v jiných prostorách podnikatelů či dokonce v bytech a domech jejich zaměstnanců,…

publikace

Náhrady škody pro pozdní podání insolvenčního návrhu

JUDr. Vladimíra Glatzová napsala pro červnové číslo Bulletinu advokacie příspěvek, ve kterém se zaměřila na právo věřitele na náhradu škody vůči členům statutárního orgánu, způsobené pozdním podáním…