Některé praktické postřehy ke jmenování hmotněprávního opatrovníka obchodní korporace pro střet zájm

zpět na výpis

Právní úprava hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů je velmi strohá. O co je úprava skromnější, o to více výkladových obtíží přináší a tím je těžší ji v praxi uchopit. Cílem článku je poukázat na některá praktická specifika řízení o jmenování hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů, a to zejména ve světle rozhodovací praxe.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Výkon věřitelských práv ve vztahu ke schůzi věřitelů

Tento článek shrnuje základní přehled práv přihlášených věřitelů, která tito mohou vykonávat v insolvenčním řízení svého dlužníka a která se týkají schůzí věřitelů. Je zaměřen na insolvenční řízení…