Některé praktické postřehy ke jmenování hmotněprávního opatrovníka obchodní korporace pro střet zájm

zpět na výpis

Právní úprava hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů je velmi strohá. O co je úprava skromnější, o to více výkladových obtíží přináší a tím je těžší ji v praxi uchopit. Cílem článku je poukázat na některá praktická specifika řízení o jmenování hmotněprávního opatrovníka pro střet zájmů, a to zejména ve světle rozhodovací praxe.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

K (ne)omezenému ručení společníků s.r.o.

Navzdory tomu, že dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích (ZOK)[1] zůstalo pojetí ručení společníků společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nezměněno, není tomu tak zcela. Rozdíly v…