K ODPORUJÍCÍMU VÝKLADU ČASOVÉ PŮSOBNOSTI USTANOVENÍ § 298 ODST. 8 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

zpět na výpis

Mgr. et Bc. Juraj Juhás pro e-pravo.cz:

K ODPORUJÍCÍMU VÝKLADU ČASOVÉ PŮSOBNOSTI USTANOVENÍ § 298 ODST. 8 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA ZE STRANY VRCHNÍCH SOUDŮ

Zákonem č. 291/2017 Sb. („Novela“) byla provedena novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („IZ“), která do jeho § 298 vložila odst. 8 s následujícím zněním:

„V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení.“


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Právní rádce - Profil budoucích hvězdných expertů

Erik Kolan a Jan Veselý pro magazín Právní rádce: Jan Veselý a Erik Kolan se energetickému právu věnují od roku 2010, kdy nastoupili do Glatzová & Co. Své začátky v oboru dnes s odstupem času hodnotí…