Global Legal Insights to: Banking Regulation 2018

zpět na výpis

Libor Němec a Jarmila Tornová připravili kapitolu o bankovní regulaci v České republice do mezinárodní publikace Global Legal Insights to: Banking Regulation 2018, která popisuje současný rámec bankovní regulace v České republice.

Pátá edice publikace, ke které se letos připojili zástupci významných kanceláří z 29 zemí světa, je pro vás připravena. Dozvíte se v ní vše od přehledu klíčových předpisů, přes aktuální regulatorní témata a recentní vývoj v oblasti bankovní regulace.

Nenechejte si tuto zajímavou publikaci ujít!


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Co přinese nové evropské nařízení o prospektu?

Mgr. et Mgr. Filip Murár pro epravo.cz: Od 21. července 2019 se v celé Evropské unii použije nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné…

publikace

Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?

JUDr. Jana Zahránková pro epravo.cz: Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu (dále…