Covid 19, nouzový stav, náhrada škody a „přehlížená“ prevenční povinnost

zpět na výpis

V souvislosti s omezujícími opatřeními zavedenými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ve snaze zamezit šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 se často diskutuje možnost opatřeními dotčených osob, zejména podnikatelů, žádat po státu náhradu škody, která jim vznikla v důsledku těchto opatření. Diskuze se v tomto směru zaměřuje zejména na otázku, podle jakého právního předpisu byla opatření zavedena, zda tento předpis výslovně upravuje povinnost státu nahradit škodu a pokud ne, zda je i tak možné po státu náhradu škody žádat. Opomíjenou však bývá otázka dodržení tzv. prevenční povinnosti poškozených, tedy povinnost újmě předcházet a odvracet ji.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

K (ne)omezenému ručení společníků s.r.o.

Navzdory tomu, že dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích (ZOK)[1] zůstalo pojetí ručení společníků společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nezměněno, není tomu tak zcela. Rozdíly v…