Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?

zpět na výpis

JUDr. Jana Zahránková pro epravo.cz: Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Zákon o cestovním ruchu“), a další zákony, je podle důvodové zprávy zvýšení ochrany spotřebitele, přičemž návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu o souborných službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Kompletní průvodce GDPR!

Odborníci naší kanceláře Veronika Pázmányová a Marek Bednář připravili nový projekt ve spolupráci s epravo.cz, kterým je série 11 videopřednášek na téma Kompletní průvodce GDPR. Pokud jste nestihli…