Brexit bez dohody a činnost britských finančních institucí v České republice

zpět na výpis

Podle rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584[1] uplyne dne 31. října 2019 lhůta, kdy má podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU dojít k tzv. brexitu, tj. vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU má přitom vystupující členský stát uzavřít s EU dohodu o podmínkách jeho vystoupení. S ohledem na politickou situaci jak ve Spojeném království, tak i v samotné EU je však v současnosti reálnou možností také tzv. no-deal brexit, tj. vystoupení Spojeného království z EU bez uzavření dohody podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Brexit bez dohody by měl zásadní dopady na činnost britských podniků působících v České republice, a to zejména finančních institucí působících v České republice na základě tzv. jednotného evropského pasu.


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Závazné strategické pokyny valné hromady

Ve svém čerstvě publikovaném rozsudku ze dne 11. září 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, postavil Nejvyšší soud najisto, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení…

CZ
SK
publikace

Újma na zdraví způsobená vadou výrobku

Nejvyšší soud v rozhodnutí z 25. dubna 2019, sp. zn. 25 Cdo 2675/2017, dostal příležitost vyjádřit se k okruhu osob, které se mohou domáhat náhrady újmy na zdraví prostřednictvím institutu…