Aktuální problémy měření a uvádění spotřeby a emisí u osobních vozidel

zpět na výpis

Mgr. Michael Mráček pro epravo.cz: Spotřeba paliva osobních automobilů společně s emisemi především oxidu uhličitého, které vozidla vypouští, je snad více než kdy jindy pro drobnohledem politické, odborné i laické části veřejnosti. Očekávání kladená různými stranami na měření spotřeby a emisí jsou přitom velmi různá a prakticky neslučitelná. Zatímco cílem zákonodárce je snaha umožnit porovnání „úspornosti“ a „šetrnosti“ vozidel při jejich výběru a tím vytvoření tlaku na snížení emisí a zároveň snaha nastavit maximální meze emisí, na straně uživatelů vozidel všeobecně panuje vysoká míra nespokojenosti s rozdíly mezi udávanou a skutečnou spotřebou a zároveň obava z dopadů snahy o snižování měřených emisí na výkony vozidel.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Revitalizace sekuritizačních transakcí? Díl II.

JUDr. Libor Němec, Ph. D. a Mgr. Jarmila Tornová pro Právního rádce: Jak jsme již nastínili v prvním dílu našeho příspěvku publikovaném v předchozím vydání Právního rádce, sekuritizované transakce…